2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Δήμος Αμυνταίου Ν. Φλώρινας

e-mail : mail@2dim-amynt.flo.sch.gr

2ο Δημοτικό Σχολείο Αμυνταίου